Dierenartsen Dier en Dongen

Privacyverklaring Dierenartsen Dier en Dongen

Contactgegevens

Dier en Dongen VOF
Hoge Ham 106
5104JK Dongen
Email
Telefoon: 0162 32 5555
KvK: 09196524

Doel van verwerking van uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.
Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige administratie en producttechnische vragen.
Van personeel bewaren wij noodzakelijke gegevens voor salarisadministratie.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Voor- en achternaam contactpersoon / cliënt
 • Geslacht contactpersoon / cliënt
 • Adres contactpersoon / cliënt / bedrijf
 • E-mailadres contactpersoon / cliënt / bedrijf
 • Naam, diersoort, ras, leeftijd, chipcode, paspoortnummer en medische gegevens huisdier(en) van contactpersoon
 • Bankrekeningnummer bedrijf en personeel
 • KvK-nummer bedrijf
 • Burgerservicenummer van personeel
 • Geboortedatum van personeel
 • BTW-nummer als de BTW wordt verlegd

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeven van facturatie.

Bent u in het bezit van onze Huisdieren Zorgpas? Dan is het doel om u nieuwsbrief en saldogegevens te kunnen mailen.
Voor de nieuwsbrief verwerken wij van de pashouder volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Pasnummer
 • Adres
 • E-mailadres 

Gegevens omtrent geslacht worden enkel verzameld ten behoeven van correcte aanhef in communicatie.

Wie gaan uw gegevens ontvangen?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Dier en Dongen VOF.
De partners waar wij mee samenwerken zijn:

 • Maks Klantenloyaliteit. Verwerkt gegevens Huisdieren Zorgpas. Lees de privacyverklaring, onderdeel van de algemene voorwaarden, van Maks Klantenloyaliteit.
 • Mach-IT. Systeembeheerder; maakt back-up van onze database. De verbinding tussen de back-up server en de server van Dier en Dongen VOF is vergrendeld met een SSL certificaat. Toegang tot onze server is beveiligd met een per gebruiker uniek gebruikersnaam en wachtwoord. Wijzigingen aan het systeem kunnen enkel worden uitgevoerd door de systeembeheerder.
 • TNG-applications. Veterinair administratie programma en boekhoudkundige software. Deze programma’s, inclussief database, draaien lokaal.
 • V.O.F. Goei Administratie & Belastingzaken. Verwerkt onze boekhoudkundige en salarisadministratie.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande medisch dosier en boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar, verantwoorde registratie medicatie en derhalve medisch dosier 5 jaar. Na beëindiging van de samenwerking worden u uitgeschreven.
Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan bewaren wij de door u aangedragen gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is voor facturatie. Deze gegevens worden verwijderd zodra schuldsanering / bewindvoering is beëindigd.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigingen of verwijderen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw gegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u via e-mail bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dosier en boekhoudkundige administratie.

Recht op overdracht van uw gegevens

Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een doorverwijzing naar een andere praktijk? We kunnen des gevraagd de gegevens aanleveren in pdf of print.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail, post of telefonisch, geen factuur mailen of betalen en geen salarisadministratie uitvoeren. Zonder uw mailadres kunnen we u geen nieuwsbrief of saldomail sturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door Dier en Dongen VOF weer in te trekken daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dosier en boekhoudkundige administratie.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.